Home / Tentang Peradilan / Personil / Daftar Pegawai

Daftar Pegawai

NIP NAMA LENGKAP L/P TMT GOL GOL JABATAN
19631231.199403.1.039 Ruslan, S.Ag., SH., MH L 01-04-2018 IV/b Ketua
19710619.200604.1.001 Sugianto, S.Ag L 01-04-2018 III/d Hakim
19790504.200704.2.001 Nurrahmawaty, S.H.I P 01-04-2015 III/c Hakim
19631231.199403.1.011 H. Mardum, SH L 01-04-2006 III/d Panitera
19661231.199003.1.023 M. Nasir, SH P 01-04-2018 III/d Sekretaris
19641231.198803.2.015 Siti Sumianah, SH P 01-04-2007 III/d Wakil Panitera
19681231.198803.2.005 Hj. Aminah, S.Ag P 01-10-2007 III/d Panmud Gugatan
19670102.199003.2.002 Nuniatun, SH P 01-04-2015 III/d Panmud. Permohonan
19691231.199403.1.022 H. Wacana, SH L 01-04-2015 III/d Panmud. Hukum
19811121.201101.1.016 Farid Wajdi, SH L 01-04-2015 III/b Panitera Pengganti
19810502.200904.2.005 Sukmaning Rahayu, SH P 01-04-2017 III/c Panitera Pengganti
19741231.199303.1.003 Abd. Rasyid, SH L 01-04-2018 III/c Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
19770526.200904.1.003 Rudi Haryadi, S.Kom L 01-04-2017 III/c Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
19770820.200604.1.004 Hendra Sari Atmaja, S.Kom L 01-04-2018 III/d Kasubag. Umum dan Keuangan
19870823.201403.2.003 Iva Kurniyatin Nuroini, SHI P 01-04-2018 III/b Jurusita Pengganti
19841231.201101.1.022 Saharudin, S.Kom L 01-04-2017 III/a Jurusita Pengganti
19921029.201712.2.003 Indah Syajratuddar, S.H. P 1-12-2017 III/a Cakim
19931118.201712.2.004 Fitria Saccharina Putri, S.H.I P 1-12-2017 III/a Cakim